Warunki korzystania z usługi.

Zasady dotyczące treści publikowanych na SuperPracuj.pl

Chcemy, aby strona SuperPracuj.pl była przyjaznym i bezpiecznym miejscem, gdzie każdy może znaleźć dla siebie najlepszą pracę i zrealizować swój potencjał zawodowy.

Dlatego oczekujemy, że wszyscy, którzy publikują treści na naszej stronie internetowej, będą przestrzegać poniższych wytycznych, które zawieramy również w naszych warunkach świadczenia usług, i pilnujemy ich konsekwentnego przestrzegania.

AGRESYWNA, OBRAŹLIWA, ZASTRZEŻONA TREŚĆ

Na SuperPracuj.pl nie zezwalamy na publikowanie treści agresywnych, obraźliwych ani takich, które są uznawane za zastrzeżone zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności:

 • Treści, które propagują, ułatwiają lub biorą udział w jakiejkolwiek działalności przestępczej.
 • Treści naruszające prawa osobiste jakiejkolwiek osoby.
 • Treści oferujące, sprzedające, reklamujące lub wspierające sprzedaż towarów i usług, na które nakładane są odpowiednie przepisy lub ograniczenia.
 • Treści naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych. Badamy zgłoszenia dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej i podejmujemy działania w celu usunięcia treści, które naruszają lub są podejrzewane o naruszenie tych praw.
 • Treści zawierające materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym, obrazy nagości lub pornograficzne działania. Obejmuje to wszelkie treści, w tym tekst, obrazy cyfrowe i animowane, które wspierają, propagują lub przedstawiają seksualne wykorzystywanie dzieci, a także działalność komercyjną zawierającą pornografię lub interakcje seksualne.
 • Treści, które propagują, wspierają lub nawołują do aktów terrorystycznych, a także wspierają lub reprezentują jakąkolwiek organizację terrorystyczną, jej liderów lub powiązaną z nią działalność związaną z przemocą. Ponadto nie zezwalamy na treści, które według naszego własnego uznania i zgodnie ze Zbiorczym wykazem sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ propagują, wspierają lub nawołują do aktów ekstremizmu z użyciem przemocy, a także wspierają lub reprezentują jakąkolwiek organizację zajmującą się ekstremizmem z użyciem przemocy.

TREŚCI PROPAGUJĄCE NIENAWIŚĆ, DYSKRYMINACJĘ, PRZEŚLADOWANIE LUB PRZEMOC

Chcemy, aby każdy, kto korzysta z naszej strony, czuł się bezpiecznie i był traktowany z szacunkiem, dlatego nie zezwalamy na publikowanie:

 • Treści, które zawierają wulgaryzmy, poniżają godność, obrażają, propagują przemoc, prześladują, zastraszają lub grożą innym osobom (w tym zachęcanie innych do udziału w takiej działalności).
 • Treści, które wskazują na dyskryminację ze względu na: wiek, płeć, wzrost, status społeczno-ekonomiczny, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, niepełnosprawność, rasę, religię, przekonania polityczne, orientację seksualną, członkostwo w związku zawodowym.

TREŚCI WPROWADZAJĄCE W BŁĄD, SPAM I TREŚCI KOMERCYJNE

Aby zapobiec nieuczciwej działalności, która może wyrządzić szkodę, nie zgadzamy się na publikowanie treści niezwiązanych z poszukiwaniem pracy i mających na celu oszukiwanie osób chcących znaleźć pracę. Dlatego nie publikujemy:

 • Treści niezwiązanych z rzeczywistym zatrudnieniem.
 • Treści zawierających niekompletne, fałszywe lub nieprawdziwe informacje o oferowanej pracy.
 • Treści podszywających się pod inną osobę.
 • Treści, których celem jest wprowadzenie w błąd, oszukiwanie lub zmylenie.
 • Treści próbujących wyłudzać pieniądze lub własność innych osób, w tym wymagających od kandydatów opłacenia jakichkolwiek opłat.
 • Treści, które propagują, zachęcają, pozwalają lub ułatwiają:
  • oszustwa osób trzecich w celu uzyskania korzyści finansowych lub osobistych, w tym: oszustwa hazardowe, piramidy finansowe, pranie pieniędzy, w tym przy użyciu oszustwa, fikcyjne inwestycje z obietnicą wysokiego zysku, treści związane z działalnością w ramach systemów partnerskich;
  • oszustwa związane z fałszywymi ofertami pracy z domu lub możliwością szybkiego wzbogacenia się;
  • oszustwa związane z kartami kredytowymi i zakupem towarów lub własności przy użyciu skradzionych danych finansowych;
 • Treści mających na celu wyłudzanie, wymianę, sprzedaż lub zakup danych osobowych.
 • Treści stanowiących ofertę komercyjną dotyczącą nawiązania współpracy, partnerstwa lub podobnych form działalności niezwiązanych z poszukiwaniem pracowników.

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy napotkasz na naszej stronie internetowej treści naruszające powyższe zasady, możesz zgłosić je nam, wypełniając formularz. Formularz umożliwia przesłanie zgłoszenia niezależnie od tego, czy masz konto na naszej stronie. Te zgłoszenia są weryfikowane przez nasz zespół zarządzania treściami w celu ustalenia, czy doszło do naruszenia zasad.