Robotnik gospodarczy

PUP w Lipsku

Opis zadań:

utrzymanie porządku i czystości w otoczeniu budynku i wewnątrz budynku, dokonywanie prostych prac naprawczych

Inne wymagania:

wykształcenie – zasadnicze zawodowe

Pokaż w całości