Nauczyciel współorganizujacy kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstania Styczniowego w Potoku Górnym

Opis zadań:

Współorganizowanie procesu kształcenia dziecka z zespołem autyzmu w oddziale przedszkolnym

Inne wymagania:

wykształcenie – pedagogiczne wyższe (w tym licencjat)
uprawnienie – Przygotowanie pedagogiczne

Pokaż w całości