Nauczyciel przedmiotów zawodowych samochodowych (pełny etat)

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Opis zadań:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych z przedmiotu – zawodowe samochodowe

Inne wymagania:

wykształcenie – wyższe (w tym licencjat)
zawód – Pozostali nauczyciele szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)
uprawnienie – Przygotowanie pedagogiczne
uprawnienie – Prawo jazdy kat. B
uprawnienie – Prawo jazdy kat. C

Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: mechanika samochodowa.
Mile widziane doświadczenie zawodowe na w/w stanowisku.
Wysokość proponowanego wynagrodzenia według tabeli wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Karta Nauczyciela).
Wymiar czasu pracy 18/18 (pełny etat). Istnieje możliwość wypracowania dodatkowo (0,25 etatu).
Godziny pracy według planu lekcji.
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedmiocie przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B, C.

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY PRACY:
– telefoniczny: 82 563 28 38

Pokaż w całości