Pracownik działu logistyki

HILTON FOODS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opis zadań:

rozładowanie i kontrola towarów dostarczonych do zakładu oraz załadunek wyrobów gotowych; rozładunek i kontrola towarów dostarczonych do zakładu oraz załadunek wyrobów gotowych; wydawanie niezbędnych materiałów i surowca na produkcję; kontrola procesu technologicznego pod względem jakościowym (w tym kontrola temperatury w samochodach i w magazynach, wizualna kontrola surowców i produktów); przestrzeganie procedur obowiązujących w poszczególnych punktach logistycznych, a także wszystkich przepisów i standardów obowiązujących w firmie (np. HACCAP, FIFO, system dostaw “just in time);
* praca w systemie równoważnym wg indywidualnego grafiku

Inne wymagania:

wykształcenie – zasadnicze zawodowe
uprawnienie – Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych

Wykształcenie zawodowe lub średnie, mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie, umiejętność organizacji pracy, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

Pokaż w całości