stażysta (Rezerwa 50+ lub “aktywne rodzicielstwo”

PUP w Gdyni

Opis zadań:

-wykonywanie podstawowych czynności biurowych, wysyłanie korespondencji wydziałowej, archiwizacja dokumentw, przygotowanie materiałów źródłowych do sporządzania pism urz edowych, drobne prace magazynowe przy sprzącie obrony cywilnej w obecności pracownika wydziału, udział w innych zadaniach wykonywanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego

Inne wymagania:

wykształcenie – średnie ogólnokształcące
umiejętność – obsługa komputera MS Ofice

Pokaż w całości