Pracownik biurowy

PUP w Gorlicach

Opis zadań:

wykonywanie doraźnych poleceń przełożonych ; obsługiwanie korespondencji jednostki; przyjmowanie i obsługa interesantów; udzielanie informacji interesantom;przygotowanie sprawozdań, raportów, prezentacji jednostki; sprawowania nadzoru nad dokumentacją jednostki; obsługiwanie urządzeń biurowych; porządkowanie oraz archiwizowanie dokumentacji jednostki; uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych organizowanych w jednostce; organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, BHP, ochrony ppoż, ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii

Inne wymagania:

wykształcenie – wyższe (w tym licencjat)

komunikatywność; dokładność; szybkie przyswajanie nowych umiejętności

Pokaż w całości